ตัวอย่างเว็บไซต์ Ninenic Responsive ALCON ACCESS FLOOR


“ALCON” & "Elephant" RAISED ACCESS FLOOR


“อัลคอน”และพื้นยกยี่ห้อ "ช้าง" คือ พื้นที่ยกจากระดับพื้นอาคารเพื่อให้เกิดช่องว่างสำหรับเดินสายไฟ, งานระบบ, ระบบปรับอากาศ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และ สามารถรับน้ำหนักได้ดีโดยแบ่งเป็นชนิดได้ ดังนี้

1.ชนิด Light Weight Cement Infilled steel ( เหล็กหุ้มซีเมนต์เบา )
     รุ่น FS 800 รับน้ำหนักได้มากกว่า 800 กิโลกรัม / ตารางเมตร
     รุ่น FS 1000 รับน้ำหนักได้มากกว่า 1,000 กิโลกรัม / ตารางเมตร
     รุ่น FS 1250 รับน้ำหนักได้มากกว่า 1,250 กิโลกรัม / ตารางเมตร
     รุ่น FS 1500 รับน้ำหนักได้มากกว่า 1,500 กิโลกรัม / ตารางเมตร
     รุ่น FS 2000 รับน้ำหนักได้มากกว่า 2,000 กิโลกรัม / ตารางเมตร
    หรือผลิตตามข้อกำหนดพิเศษเพื่อเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนัก

2.ชนิดไส้ไม้ ( Wood Core )
    รุ่น FS 800 รับน้ำหนักได้ 800 กิโลกรัม / ตารางเมตร
    รุ่น FS 1250 รับน้ำหนักได้ 1,250 กิโลกรัม / ตารางเมตร

3.ชนิด Calciaum Sulphate Fiber Reinforced
   รุ่น FS 1000 รับน้ำหนักได้ 1,000 กิโลกรัม / ตารางเมตร
   หรือ Made to order ( ตามสเปก )

4.ชนิด " Aluminium Die Cast "  ผลิตจากอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป 
   โดยมีรุ่นดังนี้

    FS 1000 รับน้ำหนักได้ 1,000 กิโลกรัม / ตารางเมตร
    หรือ Made to order ( ตามสเปก )                                                                                                                                                                                               คลิกเพิ่มเติมรายละเอียดที่นี่ 
                                                                                                                                                                                                                                    http://www.facebook.com/Infrastructure49​
5.แผ่นระบายลม ชนิด ต่างๆ
    แผ่น Perforate Panel , ขนาด 60 x 60 cm.
    แผ่น air grille , ขนาด 20 x 40 / 20 x 60 cm.

โดยสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอด 24 ชม. x 7 วัน โทร 081-939-1483 , 083-641-6364 ด้วยความยินดี